โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางพัชนิดากร กุมผัน

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ สุโข

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอัษฎาวุธ คชพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุนทร บุญถ่าน

  ครูชำนาญการพิเศษ

^